Важно!!!

По-голяма част от статиите публикувани в темата Немска Овчарка са извадки от книгата "В Света На Немското Овчарско Куче" с автор Николай Атанасов, на когото редактора сърдечно благодари за труда и изчерпателната информация.


{START_COUNTER}