Порязвания

Порязванията може да са малко по-силни от одраскване или пък да са дълбоки и изискващи вниманието на специалист.
Можете да познаете дали някое лошо порязване е прекъснало артерия или не, като наблюдавате как излиза кръвта. Ако тя излиза на тласъци, в ритъм с пулса, значи има прекъсване на артерията и кървенето трябва да бъде спряно на всяка цена, или може да изгубите кучето. Най-добрият метод при силно кървене е да сложите турникет над раната. Това става, като завиете чиста кърпичка около крайника, ако нараняването е на крайник или лапа, поставите молив в кърпичката и го въртите, докато кървенето спре. Трябва да има натиск над раната и от страната на нараняването, която е най-близо до сърцето. Важно е турникетът да не е така стегнат, че да нарани крайника, а само толкова, че да спре кръвоизлива. Топ трябва да се разхлабва на около десет минути, за да проверявате дали кървенето е спряло.
Ако кървенето е от вена, при какъвто случай потокът на кръвта е равномерен, турникетът трябва да се постави под раната. В случай, че това е невъзможно, натискайте върху парче, поставено директно на раната.
Кръвта от артерия винаги е по-ярка от тази от вена.
Кучето трябва да получи ветеринарна помощ възможно най-скоро, а дълбоката или много неравна рана най-добре може да бъде зашита от ветеринарен лекар.
Подобни сериозни наранявания не се случват често при кучетата, освен когато те са пострадали на пътя или са се порязали на жица или стъкло. Но кучетата често имат незначителни одрасквания и порязвалия. В такъв случай заздравяването е много бързо, ако мястото се промие с антисептичен разтвор и след това се държи чисто.
Обикновено раните заздравяват с така нареченото "гранулиране навътре". Гранулациите са малки маси клетки, които съдържат възелчета новообразувани кръвни телца последните се формират на заздравяващата повърхност на раната и, като се умножават, обграждат раната, докато цялата повърхност е оздравяла. Понякога този процес излиза от контрол и се получава прекомерно гранулиране, което е известно като "гранулационна тъкан около раната". Ако има сурово месо, раната не може да зарасне и частта над повърхността п трябва да се изгори с пръчка сребърен нитрат. Тогава вече заздравяването е нормално.
Кучетата имат особено упорития навик да държат раните отворени, като ги ближат. затова раната, която е с шев, е по-вероятно да заздравее бързо.
Съществува мнение, че йодът не е подходящ за първа помощ. Той може да бъде изключително опасен поради тенденцията му да запечатва раната и микробите в нея. Освен това някои кучета се чувствителни към йода и реакцията е по-лоша от самата рана.
{START_COUNTER}