Повръщане при пътуване

           Обикновено на кучетата им прилошава в кола, защото гледат по-скоро встрани от колата, отколкото напред. Те повръщат, защото са нервни и всъщност нямат доверие на стопаните си.
Единственият начин това да се преодолее е да ги обучите добре на послушание, така че те да легнат и останат спокойно легнали в колата. Така няма да им прилошава.
Неправилно е преди пътуване да храните кучето. Трябва да му се осигуряват вода и разумно движение на не твърде дълги интервали. Успокоителните може да са много полезни, ако замисляте дълго пътуване, тъй като стопанинът ще се тревожи дали кучето няма да повърне, а то ще улови страховете му и вероятно наистина ще повърне. Може да е още по-ефективно, ако стопанинът сам вземе успокоителното!
Докато учите кученцето да се радва, че е в колата, винаги дръжте главата му в скута си. Ако то е на пода, вибрациите и миризмата от колата ще го накарат да повърне.
Както всеки знае за децата, чистият въздух им помага да преодолеят прилошаването. На кучетата обаче не бива да се разрешава да показват главата си през прозореца, тъй като може да пострадат очите им. Водете кучетата си постоянно и навсякъде с вас още от времето, когато за първи път се съберете така няма да имате проблеми.
{START_COUNTER}