Цел на социализирането

Каква е целта на социалиализирането на нашето куче?
Когато говорим за социализация на кучето, трябва да имаме в предвид, че става дума за възпитание и обучение. Социализацията е задължителна не само за клубните и изложбените кучета, но и за тези, които биват гледани като обикновени домашни любимци и компаньони. При кучетата, които трябва да бъдат използвани за разплод /клубните екземпляри с високи породни качества/ социализацията е фактор, който играе голяма роля за допускането до разплод. Целта е, чрез селекция и с течение на годините да се подтисне агресията и чрез толериране да се затвърдят качествата необходими за безпроблемното съжителство на кучето в обществото.

От последното десетилетие на двадесети век в цял свят и особено в Европа се осъществяват многобройни проекти за интегрирането на кучето в градовете и в семейния живот по възможно най-хармоничен начин. Тези проекти вече са реализирани в по-напредналите в киноложко отношение държави и предвиждат серия от изпитания, които ни позволяват да определим и ако е необходимо да модифицираме поведението на кучето, за да се представя то в обществото, като един добър гражданин. Това са тестовете за социализация, които извършват клубовете по породи преди да допуснат кучетата до разплод. Тези тестове се правят, за да се провери поведението на кучето в градски условия и за да бъде извършена крачка към допускането му до разплод. Техните изисквания са различни, според породата. При породите, при които има задължителни изпитания за работа, като при немската овчарка и ротвайлера, тези тестове са със завишени изисквания.
Безконтролното и хаотично производство на кучета извън киноложките клубове е основна причина за инцидентите породени от агресията на кучетата.

{START_COUNTER}