Източноевропейската овчарка

В Русия немски овчарски кучета се внасят за пръв път през 1904 г. През октомври 1908 г. в Санкт Петербург се основава "Общество за поощрение използването на кучета за полицейска и стражева работа". Първата Световна война и метежът на болшевиките почти унищожават служебното кучевъдство. Неговото възраждане започва от 1922 г. Комунистическите управници прозират истината, че немското овчарско куче е не само незаменимо в редица военни действия, но може да бъде и гаранция за стабилността на създадената от тях тоталитарна политическа формация.
От 1924 г. към различни предприятия и учреждения започват да действат школи за обучение и развъдници. Организират се доброволни военизирани отряди от "надеждни граждани", които развъждат, обучават и предоставят на армията немски овчарски кучета. В периода от 1924 г. до 1936 г. в Съветския съюз се внасят от Германия неголеми групи кучета. На тяхна основа се обособявава източноевропейският тип на породата. Затвореният начин на развъждане, без постоянно "освежаване" на кръвта, провежданият отбор и подбор по външни показатели, които трябва да помогнат за създаването на "голямо (в буквалния смисъл) куче, продукт на Велика страна", са причина да настъпят необратими фенотипни изменения. Получават се екземпляри, които наподобяват немското овчарско куче единствено по високо поставените, стърчащи уши. Мегаломанските амбиции на управляващите комунисти довеждат и до следния куриоз: През 1951 г. се решава немското овчарско куче (съветско развъждане) да бъде прекръстено на "източноевропейска овчарка". Недопустимо е Великата държава победител да използва породата (и името) на държава, която е победила. През януари 1964 г. Президиумът на федерацията за служебно кучевъдство в СССР утвърждава стандарт за "източноевропейска овчарка". През 1970 г. И 1972 г. се извършват добавки към стандарта, а последната му редакция е утвърдена през 1976 г. от ЦК на ДОСААФ в СССР (ДОСААФ - Доброволна Организация за Съдействие на Авиацията, Армията и Флота).
"Вятърът на промяната" в бившия комунистически блок, тласнат от "перестройката" на Горбачов, започна да се отразява положително и на закостенялата съветска кинология. От 01. 01. 1990 г. на територията на бившия Съветски съюз е в сила единствено оригиналният стандарт на немското овчарско куче. Порода "източноевропейска овчарка" не съществува !
{START_COUNTER}