Тяло

Тяло:
Във всички случаи дължината на тялото трябва да превишава височината. Индексът на разтегнатост е около 110-117 %. Недопустими са късите, квадратните и дългокраките кучета.

http://dog.bg/Root/Photos/products/products70.jpeg
Гърди:
Гръдният кош е добре развит, но не е прекалено широк. Долната част трябва да е изразена и дълга. Дълбочината на гръдния кош е около 45-48 % от височината при холката. Ребрата са добре оформени и дълги. Не трябва да са бъчвоподобни или плоски. Гръдната кост е малко под нивото на лактите.

Корем:
Умерено прибран.

Холка, гръб и поясница:
Гърбът и поясницата са прави и добре развити. Холката трябва да е висока, добре изразена и плавно да преминава към гърба, без да нарушава гръбната линия, която погледната откъм главата на кучето трябва да е леко наклонена назад.

Крупа:
Дълга и леко наклонена под ъгъл около 23° спрямо хоризонталната линия. Нежелана е късата, правата или силно свлечената крупа.

Опашка:
Богато окосмена, стигаща най-малко до скакателните стави. Не трябва да е по-дълга от средата на метатарзусите. Недопустима е влачещата се по земята опашка. Недопустими са отклоненията встрани. В покой опашката виси надолу, а при възбуда се повдига, но това повдигане в никакъв случай не трябва да надвишава мисленото продължение на гръбната линия. Недопустимо е опашката да се носи извита над гърба или да е купирана. Нейното нормално положение по време на движение е умерена хоризонтална дъга.

Предни крайници:
Лопатката е дълга, поставена под ъгъл от 45°, плоска, прилепнала към тялото. Раменната кост се свързва с лопатката под ъгъл от 90°. Лопатката и рамото трябва да са силни, добре замускулени. Рамото и подрамото имат по-скоро елипсовидна, отколкото кръгла форма. Лактите са прибрани плътно към тялото - нито развърнати, нито вдадени. Дължината на крака е 55 % от височината при холката.

Задни крайници:
Бедрената кост, погледната отстрани е свързана с подбедрото под ъгъл от 120°. По-къса е от подбедрото. Бедрото е широко и много добре замускулено. Скакателната става е силна и здрава. Метатарзусът също е силен и здрав. Общо цялата задна част трябва да е силна и добре замускулена.

Лапи:
Кръгли, къси, затворени и арковидни. Възглавничките са много твърди, но все пак поддават под теглото на тялото, така че да омекотяват движенията и да не нарушават тяхната плавност. Ноктите са къси, здрави, тъмно пигментирани. Допълнителни (пети) пръсти на задните крайници не се допускат.

Движения и ъгли на крайниците:
Немското овчарско куче се движи в тръс. Преместванията на крайниците са в диагонална последователност - задният крайник се движи в обратна посока с тази на предния крайник от същата половина на тялото.
Крайниците трябва да имат такъв ъгъл, че да не нарушават гръбната линия при движение. Задният крайник при движение трябва да допира земята по средата на тялото. Предният крайник трябва да достига същата дължина на крачката. Тенденцията към по-голям ъгъл на задните крайници води до намаляване на здравината и издържливостта. При правилно съотношение на височината към дължината на тялото и при оптимална дължина на крайниците, движението е пространствено - извършва се ниско над земята и създава чувство за непринуденост. Движението на немското овчарско куче е с леко наведена напред глава и слабо повдигната опашка. По време на движение се получава леко вълнообразна линия от върха на ушите през тила и гърба до върха на опашката.
{START_COUNTER}