Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА КУЧЕ ВОДАЧ
Високи са изискванията и към бъдещия стопанин на куче водач. Той трябва да бъде физически и психически здрав, за да овладява кучето и да осъществява тесен контакт с него. Установено е, че кучетата водачи са неподходящи за младежи до 18 години, защото те са още психически неуравновесени. Възрастните хора над 65 години срещат трудности при физическото овладяване на кучето. Това не се отнася за хора, имали преди кучета, тъй като те познават начините за работа с тях. Университетския преподавател Бернар Брашер, сам ползващ куче като придружител, сочи следните 6 основни изисквания към притежателя на куче водач:
1. Той трябва да чувства естествено влечение към животните. Кучето е живо същество, надарено с чувствителност и работата, която то ще даде, твърде много зависи от разбирателството между него и стопанина му. Срещу полаганите усилия, изключителни за едно животно, то трябва да намери щастието си в обичта на човека. Ще отбележим също, че за водачи се подготвят кучета от едри породи - немско овчарско куче, лабрадор и т.н., така че слепия не бива да има страх от големи животни
2. На животното трябва да се осигурят известни удобства /например достатъчно голямо жилище/. То обаче се стреми да бъде винаги с господаря си и тази възможност не бива да му се отнема, с изключение на нощта. Много важно е на животното да бъде осигурен хранителен режим. То трябва да се храни добре, но в никой случай да се прехранва / както някои домашни любимци/, защото прехранването съкращава живота на кучето и влошава общото му здравословно състояние.
3. Кучето трябва да "работи" редовно , каквото и да е естеството на работата на стопанина му. В противен случай то губи спортната си форма и става безразлично към служебните си функции.
4. Ефикасността на кучето водач зависи от добрия избор и от качеството на дресурата. Животното трябва да бъде едновременно послушно и инициативно на улицата. Тези качества обаче не се придобиват веднъж за винаги. Дресурата трябва постоянно да се поддържа и развива. В този смисъл качествата на кучето зависят от стопанина му. Установено е, че когато връзката между двамата партньори е добра, животното постоянно прогресира. Идеалното положение е поддържането на дресировката да се смята като един вид спорт, което е твърде стимулиращо.
5. Бъдещият стопанин трябва да знае, че неговият другар ще го следва навсякъде - на почивка, в хотела, при приятели и т.н. Когато това е невъзможно - например театър, концерт и др., най-добре е животното да се остави в жилището си, което е поносимо за него, ако се касае за много редки случаи.
6. Кучето трябва да бъде добре прието от всички хора в жилището и от съседите.
{START_COUNTER}