Подбор за обучение

КАК СЕ ПОДБИРАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ "СУРОВИТЕ" КУЧЕТА


Кучетата, които се предлагат за водачи на слепи, трябва да отговарят на редица изисквания: те не трябва да бъдат по-ниски от 60 см при раменете, за да може слепият човек точно и сигурно да дешифрира техните сигнали за обстановката по маршрута. За водачи се подбират съвършено здрави животни, тъй като те ще трябва да понасят значително натоварване. Едно куче водач работи за своя стопанин средно 8-10 години. Кучетата водачи на слепи трябва да бъдат: силни, издръжливи, подвижни, да имат уравновесен характер и приятна външност и да са способни да подтискат страха от форсиране на кола, изстрели, гръмотевици и др., както и естественото си любопитство. Необходимо е също кучетата да притежават добра възприемчивост, добра памет и умение да се концентрират върху изпълняваната задача. За обучение са пригодни и мъжки и женски кучета, но по-податливи са женските, които и повече се привързват към стопанина си. Силно възбудимите, нервни и злобни кучета са непригодни за водачи на слепи.
Най-често школите не разполагат със собствени развъдници. Те се снабдяват с кучета предимно от частни лица, тъй като е необходимо животното да е израснало в домашна обстановка, да е свикнало с уличното движение, както и да общува с много и различни хора. Училищата, които разполагат със собствени развъдници развиват мрежи от приемни семейства (доброволци), които взимат за отглеждане и социализация малките кученца, преминали първоначалните тестове за подбор.
Нужни са около 4-6 седмици, за да се прецени дали кучето е подходящо за нелеката и отговорна "професия" - придружител на сляп. Първоначално ветеринарен лекар преглежда кучето, за да се установи здравословното му състояние. След специално тестиране се подбират кучетата, подходящи за обучение за придружител на сляп човек. Обикновено само около 10% от предлаганите кучета се одобряват. Те са на възраст от 12 до 36 месеца.

{START_COUNTER}