Подходящи породи

КОИ ПОРОДИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ВОДАЧИ
Най-често използваните за тази цел са следните породи: немско и източноевропейско овчарско куче, шотландско коли, лабрадор, голдън ритрйвър и лабрадор-ритрийвър.
На базата на неколкогодишни проучвания през 80-те години, експерти от Германия се преориентирали към породата лабрадор. Тази порода е по-ниска от немското овчарско куче, с твърди и къси косми. Лабрадорът притежава добър и уравновесен характер, фигурата му не е така грациозна като на немската овчарка, но е по-миловиден, по-малко респектира с вида си и за това по-лесно се приема от околните. При него е налице силно изразена положителна мотивация за учене. В сравнение с немското овчарско куче, средно необходимите му учебни часове като водач на сляп са с около 30% по-малко. Пести се също учебно време и поради това, че лабрадорът е добродушен, докато при немската овчарка са необходими учебни занятия и за туширане на нейната агресивност. При лабрадорите 50-60% от представителите на поколението на куче водач е годно за дресура, а при немските овчарки само 10-15% от поколението става за тази работа. През последните години във Великобритания има силни предпочитания към породата кралски пудел, която там се смята особено подходяща за жени и тинейджъри. Проблем за тази порода е, че нейните представители никак не обичат да работят на открито и в дъждовно време.
{START_COUNTER}